“Linki Şuraya Bırakıyorum” Reklamlarına Yasal Düzenleme

“Linki Şuraya Bırakıyorum” Reklamlarına Yasal Düzenleme

Ticaret Bakanlığı 5 Mayıs 2021 tarihinde, influencerlar tarafından yapılan reklamlarda uyulması gereken kuralları düzenleyen bir kılavuz yayınladı. 

Düzenlemenin kimleri, hangi içerikleri kapsadığını ve influencerlara ne  gibi sorumluluklar yüklediğine bir göz atalım. 

Düzenleme Ne Hakkında?

Bildiğimiz adıyla “influencerların”, düzenlemedeki tanımıyla “sosyal medya etkileyicilerinin”, sosyal medya üzerinden yaptığı reklam ve tanıtımlar hakkındadır. 

Sosyal medyada influencerlar tarafından yapılan reklamların şekil ve şartlarını, uyulması gereken kuralları, bu kurallara uyulmaması halinde reklam veren ile influencer aleyhinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir. 

Kısaca, eğer sosyal medyada ürün tanıtımı – reklamı yapıyorsan bu düzenleme senin hakkındadır. Eğer sosyal medyada ürünlerinin tanıtımını – reklamını yaptırıyorsan bu düzenleme senin hakkındadır. 

Düzenleme neden yapıldı?

Reklamlar tüketiciyi hedeflediği için, reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları gerekir.

Tüketiciyi aldatıcı reklam yapılması yasaktır. 

Reklamın, reklam olduğu belirtilmeden yapılması yasaktır. 

Düzenlemenin detayları nelerdir?

  • Hangi içerikler bu düzenlemeye tabidir?

Influencer tarafından yapılan ve tüketiciye ulaşan, sosyal medya mecralarında paylaşılan her türlü reklam içeriği bu düzenleme kapsamındadır. 

  • Hangi mecralardaki içerikler bu düzenlemeye tabidir?

Reklam verenden ücret alınması, indirim alınması, ücretsiz mal ya da hizmet alınması durumlarında yapılan reklamlar bu düzenlemeye dahildir.  

Youtube, Instagram TV gibi video paylaşım mecraları,

Instagram, Facebook, Twitter gibi fotoğraf ve mesaj paylaşım mecraları,

Podcast mecraları,

Instagram hikaye gibi İçeriğin yalnızca kısa bir süre için görülebildiği mecralar bu düzenlemeye dahildir. 

  • Düzenlemeye tabi içerik nasıl olmalıdır?

Reklamın açık, anlaşılır ve ayırt edilir biçimde olması zorunludur.

Reklama ilişkin yapılan açıklama;

      Paylaşım içinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır.

       Tüketici reklamı gördüğü anda başka bir şey yapmadan bunun bir reklam olduğunu anlayacak biçimde ve konumda olmalıdır. 

            Diğer açıklama ve etiketlerin arasında görülebilir olmalıdır.

Hikayelerde yapılan reklamlarda ve Instagram, Facebook, Twitter gibi Fotoğraf veya mesaj paylaşımları olarak yapılan reklamlarda bunlara ek olarak reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer verilir:
a)   #Reklam
b)   #Reklam/Tanıtım
c)   #Sponsor
ç)   #İşbirliği
d)   #Ortaklık
e)   “@[Reklam veren] ile işbirliği”
f)    “@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”
g)   “@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

Video ve canlı yayınlarda yapılan reklamlarda (youtube ve instagram tv gibi mecralarda yapılan reklamlarda)
video içinde sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir:
a)   “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”
b)   “Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”
c)   “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
ç)   “Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”
d)   “Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda
yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir:
a)   “Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”
b)   “Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir işbirliğinden oluşmaktadır.”
c)   “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
ç)   “Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

Düzenlemeye aykırı bir paylaşım. #işbirliği yazısını ayırt etmek zor.

Influencer nelere dikkat etmelidir?

Deneyimi bulunmayan bir ürün ya da hizmet hakkında deneyimi varmış gibi bir algı yaratamaz.

İlgili mevzuata aykırı bir şekilde mal/hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamaz.

Tespiti mümkün olmayan, bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz. 

Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz. 

Kendisine reklam veren tarafından hediye edilen ürünü/hizmeti sanki kendisi satın almış gibi bir izlenim oluşturamaz.

Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz.

Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtir.

Yaptırım

Bu düzenlemeye aykırı davranan reklam veren ve influencer hakkında ayrı ayrı 114.326 idari para cezası ile diğer cezalar uygulanır.

TANIMLAR:

Sosyal Medya: sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü ve ses gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler. Örneğin: Instagram, Youtube, Tiktok..

Sosyal Medya Etkileyicileri: Influencer olarak bildiğimiz, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü ve ses gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler

Kılavuz linki: Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz

Kaynağı olan Kanun: Bu kılavuz, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak düzenlenmiştir. (üzerine tıkladığınızda linkine ulaşabilirsiniz)

Paylaşmayı unutma;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *